PK 118, Tartu 50002, Estonia | +372 5021717 | ehy@hemofiilia.ee

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumid kevadsemestriks

26.01.2012    •  Lisas: EHÜ    •   Kommentaare pole »

Programm Primus ootab erivajadusega õppijate stipendiumitaotlusi 2011/2012. õppeaasta kevadsemestriks 15. veebuarini 2012.
Erivajadusega üliõpilasel on võimalik taotleda stipendiumi erivajadusest tingitud ning õpingutega seotud lisakulude katteks igakuise stipendiumi või ühekordse toetusena.

Selles taotlusvoorus saab stipendiumi taotleda kevadsemestriks (5 kuuks, veebuar-juuni 2012).

Soovitame esitada taotluse elektroonilise taotluskeskkonna kaudu (https://taotlused.archimedes.ee) .
Stipendiumitaotluse saab esitada ka paberkandjal oma kõrgkooli erivajadusega üliõpilaste kontaktisikule.

Taotluse elektrooniliseks esitamiseks tuleb uuel taotlejal end kõigepealt kasutajaks registreerida ning seejärel täita taotlus, lisada sellele manusena skäneeritud tõendavad dokumendid ning taotlus digiallkirjastada. Korduvtaotlejatel ei ole vaja end uuesti registreerida. Samuti ei ole korduvtaotlejatel vaja uuesti esitada puuet tõendavaid dokumente, kui eelmine kord esitatud dokumendid kehtivad.

Primuse stipendiumi saavad taotleda Primuse partnerkõrgkoolide üliõpilased, rohkem teavet meie kodulehel http://primus.archimedes.ee/erivajadusega-oppija.

Lisainfo erivajadusega õppijate toetamise kohta:
Inga Kukk (inga.kukk@archimedes.ee), Anu Lepik (anu.lepik@archimedes.ee) või kõrgkoolide erivajadusega üliõpilaste kontaktisikud.
Alates veebruarist läheb Inga Kukk vastu uutele väljakutsetele ning stipendiumitaotluste Primuse büroo poolne kontaktisik olen mina. Minu kontaktid on anu.lepik@archimedes.ee, tel 7 300 800.

Heade soovidega
Anu Lepik

_________________
Programmi PRIMUS assistent
Sihtasutus Archimedes
Väike-Turu 8, Tartu
Tel: 7 300 800
Mob: 53 035 050
http://primus.archimedes.ee

Lisa kommentaar