PK 118, Tartu 50002, Estonia | +372 5021717 | ehy@hemofiilia.ee

Infotund erivajadusega õppijatele

07.03.2012    •  Lisas: Kennet    •   Kommentaare pole »

Infotund erivajadusega õppijatele

16. märtsil kell 13.00 toimub Uus-Sadama 5 õppehoone II korruse ruumis M-224 infotund, mille sihtgrupiks on erivajadusega õppijad, kes soovivad oma haridusteed jätkata Tallinna Ülikoolis.
Tutvustatakse
• õppimisvõimalusi
• sisseastumisprotseduuri ja soodustingimusi
• õpikeskkonna võimalusi
• ülikooli poolt pakutavaid tugiteenuseid
• erivajadusega üliõpilastele suunatud toetusi ja stipendiume
• üliõpilaselu
Kohal on Üliõpilaskonda esindavad üliõpilased, kelle käest saab küsida bakalaureuse- ja magistriõppe erialade ja ülikoolis õppimise kohta.
Peale ettekannete lõppu on soovijatel võimalik praeguste üliõpilaste kaasabil tutvuda Narva mnt. ja Uus-Sadama õppehoonetega.
Palume infotunnil osalejatel eelnevalt registreeruda aadressil ave.vilu@tlu.ee või telefonil 6409 237. Vajadusel saab kohale tellida viipekeeletõlgi.

Erivajadusega õppija
Kuigi erivajadus on lai mõiste, on antud infotund mõeldud eelkõige õppijatele, kelle erivajadus on tingitud puudest (nt liikumis-, nägemis-, kuulmispuue) ning kes selle tõttu vajavad kõrvalabi, juhendamist, erivahendeid ja/või -tingimusi.
Lähtume seisukohast, et kõigil peab olema ligipääs võimetekohasele haridusele (Eesti Üliõpilaskondade Liit).
Soovime toetada puudega õppijaid nii õppetöös osalemisel, eksamite ja arvestuste sooritamisel, õppevahendite hankimisel kui ka sobiva sotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomisel.

Infotund toimub Primus programmi raames ning selle läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisa kommentaar