PK 118, Tartu 50002, Estonia | +372 5021717 | ehy@hemofiilia.ee

Töölesõidutoetust makstakse olenemata töötamise vormist

04.04.2016    •  Lisas: Kennet    •   Kommentaare pole »

Töölesõidutoetust makstakse olenemata töötamise vormist

Saaremaa koja juht Veronika võttis mõnda aega tagasi ette ja asus võitlusse
Saaremaa pimedate eest, kes töötavad FIE-dena. Nimelt ei tahtnud Töötukassa
neile Töövõime toetuse seaduses vähenenud töövõimega tööealistele ette
nähtud töölesõidutoetust maksta. Põhjenduseks toodi, et toetust makstakse
vaid töölepingu alusel töötavatele inimestele.

Nüüd on aga skeem Töötukassa ja Sotsiaalministeeriumi poolt üle vaadatud ning leitud, et töölesõidutoetust on õigus saada ka FIEdel,, töövõtu- ja käsunduslepingu alusel töötavatel vähenenud töövõimega inimestel.

Alla on lisatud Töötukassa vastus Saare koja pöördumisele. Usun, et see
info on oluline kõigi meie liikmete jaoks.

Tunnustame ja täname Veronikat tõhusa tegutsemise eest!

Heade soovidega
Anneli
EPIKoda

» Sõidutoetus ja erinevad töövormid

Lisa kommentaar